Kontakti  
     
 

Biciklistički klub "Pedala"
Ljudevita Gaja b.b.
72290 Novi Travnik

ID broj: 4236554030007

UniCredit bank d.d.
3386702220198302e-mail: info@bkpedala.com
web: www.bkpedala.com
 

Predsjednik udruženja:
Admir Čakić
mobitel: 061 306 231
Podpredsjednik udruženja:
Vlado Mičić
mobitel: 061 173 402
Predsjednik Izborne Skupštine:
Mahir Krehić
mobitel: 061 781 006
Predsjednik Upravnog Odbora:
Esad Bilić
mobitel: 061 056 464